Postup výstavby krok za krokom:

VÝBER POZEMKU

– bezplatne Vám poradíme pri výbere pozemku, pri osadení stavby zohľadňujeme orientáciu pozemku podľa svetových strán, preverujeme napojenie na IS. V prípade,že nemáte pozemok odporučíme Vám vhodnú lokalitu, nájdeme pozemok podľa Vašich požiadaviek a finančných možností

STAVEBNÉ POVOLENIE

– vybavíme za Vás, zosúladíme čas s prípravou kompletnej projektovej dokumentácie u nášho projektanta

PROJEKT

– radi Vám ponúkneme náš vzorový projekt, ktorý prispôsobíme  vašim potrebám na mieru. V prípade, že už máte vybratý svoj projekt, prekonzultujeme s vami jeho osadenie na pozemok a pripravíme Vám nacenenie výstavby spolu s návrhom prefinancovania výstavby

VÝSTAVBA

– realizujeme individuálnu výstavbu murovaných RD s overenými dodávateľmi stavebných materiálov do štádia holodom/ na kľúč

-pri prevzatí diela sú odovzdané revízie, certifikáty a záruky

-poskytujeme súčinnosť pri kolaudácii stavby

-zabezpečíme geodeta, súdneho znalca

FINANCOVANIE

– aby výstavba prebiehala plynule podľa odsúhlaseného harmonogramu a bez nedorozumení, na začiatku spolupráce s klientami analyzujeme ich finančné možnosti.  Spolu s klientom nájdeme vhodné a komplexné finančné riešenie kúpy pozemku a následnej výstavby RD,

klient od nás dostáva najlepšiu ponuku z finančných inštitúcií, tak aby sa mohol v kľude presťahovať do nového rodinného domu

REALITNÁ ČINNOSŤ

– zabezpečíme pre Vás plynulý prechod z vašej aktuálnej nehnuteľnosti do nového bývania,

-postaráme sa o predaj pôvodnej nehnuteľnosti, tak aby ste získali z predaja maximálnu trhovú cenu a zároveň zosúladíme čas predaja Vašej

nehnuteľnosti s presťahovaním sa do domu

-právny servis a dohliadnutie prevodu vlastníctva na katastri je pri predaji Vašej nehnuteľnosti samozrejmosťou